รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ได้มีผลงานร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564