รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ EPTS ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Youth4Climate : Driving Ambition" เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จัดโดย Office of the UN Secretary-General’s Envoy on Youth และรัฐบาลประเทศอิตาลี
ซึ่งนักเรียนได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนรัฐบาลประเทศอิตาลี ในการประชุมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ปี 2564 หรือที่เรียกว่า COP26 ซึ่งเป็นการประชุมเวทีสำคัญระดับโลกประจำปี เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development)

ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564