รอบรั้ว มศว
 
ขอให้นิสิตดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564
 
ขอให้นิสิตที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2564
และยังไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ตามสิทธิส่วนลด

โปรดดำเนินการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน กับบัญชีธนาคารใดก็ได้ของนิสิต ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยเงินจะเริ่มเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 24 กันยายน 2564