รอบรั้ว มศว
 
เปิดลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ( รอบเพิ่มเติม ) สำหรับนิสิต ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564
 
เปิดลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ( รอบเพิ่มเติม )
สำหรับนิสิต ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากที่ใดมาก่อนเท่านั้น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564
โปรดลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
ทาง https://forms.gle/v1mJtRZNyeWjPtUe6

*ต้องตอบสำรวจด้วยอีเมล g.swu.ac.th เท่านั้น เพื่อป้องกันการกรอกอีเมลผิดพลาด ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับการตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564