รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริชญา วอนเผื่อน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 และรับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศการแข่งขันลีลาศยุวชนการกุศล รายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระองค์ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564