รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอระดับชาติ รุ่นอายุ 18-25 ปี หัวข้อ โลกหลังโควิด จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย


ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564