รอบรั้ว มศว
 
นิสิต ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว พัฒนาอุปกรณ์ตรวจหัวใจและปอด
 
นายพีรวิชญ์ บุญสัตย์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจหัวใจและปอด และส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี นพ.วรชัย แสงทองพินิจ และนพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน รับมอบ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการติดเชิ้อโควิดในบุคลากรและใช้สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564