รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชนิตร์นันท์ สุวรรณจินดา
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชนิตร์นันท์ สุวรรณจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Medal ประเภทบรรเลงดนตรี Violin รุ่น Class D อายุ 10-12 ปี และประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม จากโครงการ Music Charity Contest 2021
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564