รอบรั้ว มศว
 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มศว รับมอบแอลกอฮอล์
 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร (มศว) รับมอบแอลกอฮอล์ 75 % ขนาด 1,000 ลิตร ตำหรับยาแผนโบราณ และเสื้อยืดโปโล hass จำนวน 100 ตัว จากบริษัท เอล ดีไซน์ กรุ๊ป เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ
ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564