รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายใบเพชร นาคปานเสือ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายใบเพชร นาคปานเสือ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ประจำปีการศึกษา 2564

 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564