รอบรั้ว มศว
 
คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Physiotherapy Education
 
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในธีม Physiotherapy Education: the regional perspective ร่วมกับวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีของสมาคมกายภาพบำบัดในฮ่องกง โดยมีนักกายภาพบำบัด จากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมรับฟัง


ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564