รอบรั้ว มศว
 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนับจำนวนจุลินทรีย์ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การสกัดและวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากตัวอย่างจุลินทรีย์ ให้แก่ น้องนักเรียนโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564