รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ (เอิร์ท) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาศิลปิน นักร้อง นักแสดงในงาน THAILAND MASTER YOUTH 2020-2021 ครั้งที่ 3 จากซีรีส์ "นิทานพันดาว สังกัดจีเอ็มเอ็มทีวีซึ่งรางวัลนี้เป็นการประกาศเชิดชูเกียรติให้กับ หน่วยงาน องค์กร บุคคล และเยาวชน ที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชนในสังคมไทย จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลเป็นประธานมอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า SHOW DC เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564