รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายกันตินันท์ ธาระวานิช
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564