รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัฒน์ธนัฐ ศิลปวิจารณ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัฒน์ธนัฐ ศิลปวิจารณ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564


ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564