รอบรั้ว มศว
 
The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ดีนุสนธิ์ นางสาวอภิชญา นวลนาค นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในระดับภูมิภาค The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021)
ภายใต้ผลงานชื่อ การจำแนกบริเวณที่มีเลือดของภาพจากกล้องแคปซูล ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563