รอบรั้ว มศว
 
The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายวันเฉลิม วิระคำ นายพิริยะ เจริญศักดิ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในระดับภูมิภาค The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021) ภายใต้ผลงานชื่อ
วิธีการในการตรวจจับการเปลี่ยนช่องทางการขับรถอย่างกระทันหันของรถด้านหน้า ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพ/ข่าว : รศ.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563