รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายภูวเนศร์ บันลือสมบัติกุล นายกิตต์ปกรณ์ สอแจ่มจิตต์ และนายปรัชญา อ่อนมั่ง นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท และ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
และนางสาวปานทิพย์ สวยสม
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอบทความวิจัยฯ โดยมี ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศ สลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้ การแข่งขันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63ข่าว/ภาพ : คณะเศรษฐศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563