รอบรั้ว มศว
 
คณะแพทยศาสตร์ มศว พิธีไหว้ครู
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563