รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยมีชื่อผลงานคือ สุขภาพของหัวหน้า กับเลขาคนใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ซึ่งจัดประกวดโดยกรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ
สามารถชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Jr2y1DgRWqA&t=2sข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563