รอบรั้ว มศว
 
พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิต มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และผู้บริหารบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนาม
ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการนิสิต มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563