รอบรั้ว มศว
 
ผู้บริหาร มศว ร่วมพิธีถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมพิธีถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563