รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 19 จัดโดยฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย ซึ่งนายกิตติศักดิ์ ศิวะโกศิษฐ (沈锡鑫)ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลอันดับ 3 และนายนิติรักษ์ จันทแสง (佘智宇)ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์

ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์ มศว
 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563