รอบรั้ว มศว
 
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563
 
นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นเกียรติเป็นประธานเปิด โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 กิจกรรมภายใต้คำขวัญ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เพื่อเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้อย่างมีทัศนคติที่ดี และเป็นแรงผลักดันให้ สังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่ยั่งยืน โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลมากมายผ่านทาง Facebook live คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ฯ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข่าว/ภาพ : ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563