รอบรั้ว มศว
 
ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย
 
ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จำนวน 35,000 ชิ้น จากรัฐบาลไทย ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563