รอบรั้ว มศว
 
นายแพทย์สุทธา หามนตรี รับมอบเสาตั้งพร้อม แอลกอฮอล์
 
นายแพทย์สุทธา หามนตรี หัวหน้าภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รับมอบเสาตั้งพร้อม แอลกอฮอล์ จำนวน 4 ชุด จากบริษัท บีบราวน์ ประเทศไทย ให้กับภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ณ ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563


ข่าว/ภาพ : ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563