รอบรั้ว มศว
 
อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ
 
ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมตั้งตู้ปันสุขศูนย์การแพทย์ฯ อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแบ่งปันความสุข ผ่านตู้ปันสุขศูนย์การแพทย์ฯ โดยการนำอาหาร และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต มาแบ่งปันได้ที่ตู้ปันสุขศูนย์การแพทย์ฯ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

ข่าว/ภาพ : ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563