รอบรั้ว มศว
 
นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2020
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษากลุ่มการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องประดับจากแรงบันดาลใจอัตลักษณ์จังหวัดในประเทศไทย เช่น ตานตุง เพนียด หรือเสื่อกกจันทบูร และรางวัลผลงานนวัตกรรม 3 ดาว ภายใต้ชื่อผลงาน ศึกษาการประยุกต์ใช้ผงพลอยสำหรับลงยาสี (Enamel magnetic gemstone) จากงานวันนักประดิษฐ์ 2020 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่2 ถึง 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563