รอบรั้ว มศว
 
ตัวแทนนิสิต มศว ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมงาน 2nd Peace Summit of Emerging Leaders ครั้งที่ 2
 
นางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ) นางสาววรรณวนัช ขำนอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) จากคณะมนุษยศาสตร์ และนายรัชชนนท์ สะโมสูงเนิน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปร่วมงาน 2nd Peace Summit of Emerging Leaders ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้นำเยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 500 คน
ข่าว/ภาพ : อาจารย์สกุลรัตน์ วรธำรง


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563