รอบรั้ว มศว
 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี2563 ได้แก่

1.ด.ญ.อภิสรา เหมะธุลิน
2.ด.ญ.รชธร อัคริมาสุปวีณ์

ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่8มกราคม2563 เวลา09.00น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563