รอบรั้ว มศว
 
โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2562
 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ศูนย์คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2562 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีแขกรับเชิญดังนี้ ศิลปินแห่งชาติ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ ดร.อภิชาติ ดำดี ผู้ได้รับรางวัลกวีซีไรต์ คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ และศิลปินรับเชิญพิเศษ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ มาให้ความรู้และความบันเทิงแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรข่าว/ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562