รอบรั้ว มศว
 
นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้า 3 รางวัล ประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท
 
มหาวิทยาลัยศรีันครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่สามารคว้า 3 รางวัล จากการประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ไทยดี มีมารยาท โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ MTHAI

รางวัลชนะเลิศ
ทีม สุรเชษฐ์
ผลงาน HELLO NEIGHBOR
- นางสาวลลิตา บุญภาณุวิจิตร
- นายเจตณัฐ อนันทวณิชชยา
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รางวัลชมเชย
1. ทีม ME & THE BOYS PRODUCTION
ผลงาน BOMBERMAN
- นายวิชญ์พล โพธินาม
นิสิตปี 3 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- นายตาธาร มาร์
- นายวีรภัฎ อ่อนสะอาด
นิสิตปี 3 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

2. ทีม ประหยัด
ผลงาน SOCIAL MEDIA [LIVE ACTION]
- นายภัทร์ชนน สติ​ภา
-นางสาวปานฝัน รังสิกวานิช
- นางสาวจิดาภา นิรภรพรสกุล
- นายกันต์ธีร์ ธีรวโรภาส
- นายเมธัส อุตสาหะ
นิสิตปี 1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

และได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โมโนสตูดิโอ 29


ข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ภาพ : mthai


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562