รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มศว คว้ารางวัล CUTEBOY THAILAND คนแรกของประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลตำแหน่ง CUTEBOY THAILAND คนแรกของประเทศไทย จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง 13 คน ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะทั้ง 5 ด้านอย่างเข้มข้นภายในแคมป์ ทั้งร้อง ทั้งเต้น และการแสดง เพื่อค้นหาที่สุดของ CUTEBOY คนแรกของประเทศไทย
ภาพ : เพจ CUTEBOYTHAILAND
ข้อมูล : Smild Inesuka


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 6 กันยายน 2562