รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรวรรณ ไชยทองศรี นางสาวมาริย่าม ยาฮาย่า นายวงศพัทธ์ ฉิมสุข นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดโดย Korean Education Center in Thailand วันที่ 2 กันยายน 2562 Chatrium Riverside Bangkok Hotel
ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 5 กันยายน 2562