รอบรั้ว มศว
 
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาเวียดนาม โครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม
 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาเวียดนาม โครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการศาสตราจารย์มล.ปิ่น มาลากุล


ภาพ/ข่าว : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562