รอบรั้ว มศว
 
คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม
 
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้จัดมาเป็นปีที่ 20 แล้ว โดยมีนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกไทยศึกษา ภาษาไทย และวิชาโทภาษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 4 แห่งในประเทศเวียดนามเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน
และในครั้งนี้ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว และนางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน


ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์ มศว 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562