รอบรั้ว มศว
 
นิสิต มศว ตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัลจากโครงการ Global Brand Planning Competition 2019
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิชาเอกการตลาด วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศและ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Global Brand Planning Competition 2019 จัดขึ้นโดย Global Chinese Marketing Federation สมาพันธ์การตลาดโลกจีน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ตัวแทนนิสิตจาก มศว ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ทีม Just Win คว้ารางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) และรางวัลชนะเลิศ (การนำเสนอภาษาอังกฤษ) โดยมี ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ และ อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ทีม Killer คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (การนำเสนอภาษาอังกฤษ) โดยมี ผศ.ดร. ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ และ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Global Brand Planning Competition (GBPC) 2019
ทั้งนี้ยังมีนิสิตจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย จำนวนกว่า 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆอื่นด้วย
ข่าว/ภาพ : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562