รอบรั้ว มศว
 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับรางวัลในโครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก
 
อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ ที่ปรึกษาพัฒนาโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์เฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562

โอกาสนี้นักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับรางวัลในโครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก ดังต่อไปนี้
1. น.ส.วริศา ใจดี ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ น.ส.พิชญ์สินี ศรีศิริวัฒน์ ม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภท เด็กและเยาวชนดี มีจิตสาธารณะ
2. นายณพวุฒิ พลพรพิเชฐ น.ส.ธัญจิรา หงษ์จินดา น.ส.ญาณิน คชเสนี และ น.ส.บุษยากรณ์ บ่อชล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท ผลิตสื่อรณรงค์พิทักษ์โลกประเภทวีดิทัศน์สั้น

โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ มูลนิธิพุทธฉื่อจี้ไต้หวันในประเทศไทย


ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2562