รอบรั้ว มศว
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29
 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ในครั้งนี้ ในการนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีระลึกพระคุณ และอำลาอาจารย์ ของนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งภายในงานมีการรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 9 เมษายน 2562
ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ฯ 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562