รอบรั้ว มศว
 
มศว เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ​
 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ​ ตามคำเชิญของ​ Hollins​ University, Virginia​ Tech, Juniata​ College, และ​ Millersville​ University​ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 - 8 เมษยน 2562 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562