รอบรั้ว มศว
 
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบริการวิชาการความรู้โรคพาร์กินสันเพื่อประชาชน
 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบริการวิชาการความรู้โรคพาร์กินสันเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 สนุก เฮฮา ประสาพาร์กินสัน ตอน ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ออกกำลังกายสู้พาร์กินสัน โดยมี นายสามารถ วงษ์ปาน สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 4 เมษายน 2562
ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ฯ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562