รอบรั้ว มศว
 
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านโพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมวาดรูปผ่อนคลาย สร้างเสริมความสุข และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562