รอบรั้ว มศว
 
Genetic Testing for Tuberculosis and Management
 
คุณอัมพร บุญบุตร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยวิธี Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) หัวข้อ Genetic Testing for Tuberculosis and Management โดยนายแพทย์เฉลียว พูลศิริปัญญา นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจ) มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ฯ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562