รอบรั้ว มศว
 
นิสิต มศว รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระวัฒน์ บุตตะคุ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ นายธนธรณ์ สิติธีรพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวบุณยานุช ตระกูลดิษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ และนางสาวอารียา ดาณีสมัน นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ที่ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562” จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครข่าว/ภาพ : สภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562