รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทประสิทธิภาพสูง ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คอนกรีตมวลเบา ประเภทประสิทธิภาพสูง ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 21
สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562