รอบรั้ว มศว
 
นิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวีดีโอ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับ นายกวิน ศุขสถาน และ นายธฤตวัน ปิฏฐปาตี นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวีดีโอ CAT Short Film 2018 : Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้” จากผลงาน "Like...น้ำใจ" โดยทีม Like สาระ จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ข่าว/ภาพ : แฟนเพจ COSCISWU


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562