รอบรั้ว มศว
 
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561
 
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ "ด้วยวิเทโศบายแห่งไท้ ไทยจึงเป็นไท มาจนทุกวันนี้"

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวขนิษฐา บุญชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย (กศ.บ.)ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
และนางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 เอกภาษาไทย (กศ.บ.) ที่ได้รับรางวัลชมเชย โดยนิสิตทั้ง 2 คนได้ผ่านรอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในการแข่งขันครั้งต่อไป


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561