รอบรั้ว มศว
 
ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้
 
ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % จำนวน 176,000 เส้น จากบริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม เป็นสนับสนุนนโยบายการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิการยน 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


ข่าว/ภาพ : วารุณี สิรินทร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561