รอบรั้ว มศว
 
ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มศว เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชานาถ เจริญเมืองมูล ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
จาก พระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีณ มูลนิธิดวงประทีป
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561ข่าว/ภาพ : คณะเศรษฐศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561