รอบรั้ว มศว
 
นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส คว้ารางวัลกุลธิดากาชาด ในโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่คว้ารางวัลกุลธิดากาชาด ในโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561
โดยหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับตําแหน่ง กุลบุตรและกุลธิดากาชาด รวมถึงรางวัลพิเศษต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งนิสิตได้ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการ ภายใต้กรอบแนวคิด Smart , Strong, Samart ตลอดการเข้าค่าย ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นอกจากนี้ นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส เป็นนิสิตที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม โครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทยมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดีเด่น


ข่าว/ภาพ : FB Cosci Swu


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561